Rapporter

Publicerat i: Faktafamiljen
Inom rapporter finns tre olika texttyper; bekrivande-, klassificerande- och komponentrapport.
Man kallar ofta rapporter för faktatexter i skolan, och de används främst inom samhällsvetenskapliga och naturvetenskapliga ämnen.
 
Beskrivande rapport - beskriver och klassificerar ett fenomen
 
Klassificerande rapport - klassificerar och beskriver flera fenomen inom en grupp
 
Komponentrapport - beskriver delar som tilsammans bildar en helhet.
 
Syfte
Syftet med rapporter är att beskriva ett fenomen, samt att samla information och sortera kunskap.
 
Språkliga drag
Allmänna deltagare
Relationella processer och aktionsprocesser är vanliga.
Omständigheter
Långa nominalgrupper
Modalitet
Formell och opersonlig
Underrubriker
Texten hålls samman av pronomen, synonymer och motsatser
Ofta presens
 
 Gå vidare till Evaluerandefamiljen