Till FAKTAFAMIILJEN hör släktingarna historiska texter, förklaringar, instruktioner och rapporter. Det som är gemensamt för dessa är att de bygger på faktakunskaper.
Dessa kommer du kunna läsa om i följande inlägg.
 
Gå till Historiska texter