Till EVALUERANDEFAMILJEN hör släktingarna argumentationer och responser. Det som är gemensamt för dessa är att de ger uttryck för ett ställningstagande.
Dessa kommer du kunna läsa om i följande inlägg
 
 
 Gå till Argumentationer
Till EVALUERANDEFAMILJEN hör släktingarna argumentationer och responser. Det som är gemensamt för dessa är att de ger uttryck för ett ställningstagande.
Dessa kommer du kunna läsa om i följande inlägg
 
 
 Gå till Argumentationer
Argumentationer är indelad i två olika delar, argumenterande genre och diskussion.
 
Argumentiationer är något som vi använder vid många olika tillfällen och i de flesta av skolans ämnen. Det kan handla om både muntlig och skriftlig argumentation. Beroende på hur argumentationen byggs upp delas den in i två olika delar.
 
Argumenterande genre: ett antal argument presenteras för att stödja en åsikt. Avslutas ofta med en rekommendation.
 
Diskussion: ett antal argument presenteras för att se på en frågeställning från olika sidor före ett ställningstagande.
 
Syfte
Syftet med den argumenterande genren är att övertyga läsaren eller lyssnaren om en åsikt, eller att handla på ett visst sätt. I en diskussion vill man ställa flera ståndpunkter emot varandra för att slutligen ta ställning för den ena sidan.
 
Struktur
 
 Argumenterande genre: Strukturen i en argumenterande genre innehåller tre steg: åsikt, argument/förstärkning och rekommendation. I vissa sammanhang tas även ett motargument med, men då svagt för att man enkelt ska kunna överbevisa det. Varje argument innehåller en ett argument och en utveckling av det, kan vara t.ex. exempel på ett visst agerande. I slutet förstärker man ytterligare sin åsikt med hjälp av de uppräknade argumenten.
 
Diskussion: Även diskussionen innehåller tre steg; frågeställning, de olika sidornas argument, samt ett ställningstagande där man väljder sidan som framstår som den bästa.
 
 
Allmänna och abstrakta deltagare, refererar till en hel grupp (läxor, arbetsmaterial osv)
Mentala processer är viktigast, och inleder ofta texten.
Långa nominalgrupper
Evaluerande språk
Nominaliseringar
Orsaksbindeord (eftersom, på grund av, därför att)
Bindeord som ordnar ideer (för det första, för det andra, dessutom, vidare)
Ofta presens
 
Gå till Responser
 
Argumentationer är indelad i två olika delar, argumenterande genre och diskussion.
 
Argumentiationer är något som vi använder vid många olika tillfällen och i de flesta av skolans ämnen. Det kan handla om både muntlig och skriftlig argumentation. Beroende på hur argumentationen byggs upp delas den in i två olika delar.
 
Argumenterande genre: ett antal argument presenteras för att stödja en åsikt. Avslutas ofta med en rekommendation.
 
Diskussion: ett antal argument presenteras för att se på en frågeställning från olika sidor före ett ställningstagande.
 
Syfte
Syftet med den argumenterande genren är att övertyga läsaren eller lyssnaren om en åsikt, eller att handla på ett visst sätt. I en diskussion vill man ställa flera ståndpunkter emot varandra för att slutligen ta ställning för den ena sidan.
 
Struktur
 
 Argumenterande genre: Strukturen i en argumenterande genre innehåller tre steg: åsikt, argument/förstärkning och rekommendation. I vissa sammanhang tas även ett motargument med, men då svagt för att man enkelt ska kunna överbevisa det. Varje argument innehåller en ett argument och en utveckling av det, kan vara t.ex. exempel på ett visst agerande. I slutet förstärker man ytterligare sin åsikt med hjälp av de uppräknade argumenten.
 
Diskussion: Även diskussionen innehåller tre steg; frågeställning, de olika sidornas argument, samt ett ställningstagande där man väljder sidan som framstår som den bästa.
 
Språk
 
Allmänna och abstrakta deltagare, refererar till en hel grupp (läxor, arbetsmaterial osv)
Mentala processer är viktigast, och inleder ofta texten.
Långa nominalgrupper
Evaluerande språk
Nominaliseringar
Orsaksbindeord (eftersom, på grund av, därför att)
Bindeord som ordnar ideer (för det första, för det andra, dessutom, vidare)
Ofta presens
 
Gå till Responser
 
Responser är ett viktigt inslag i svenskundervisningen.
Responser delas in i tre undergrupper; personlig reflektion, recension och tolkning.  Vi kommer gå igenom de två första i nedanstående text, eftersom det är de som används i skolan.
 
Personlig reflektion: beskriver och värderar innehållet i t.ex. texter och filmer.
Recensioner: sammanfattar innehållet i olika texter och ger ett omdöme om dessa.
 
Syfte
Syftet med den personliga reflektionen är att uttrycka en uppfattning/reaktion på t.ex. litteratur, musik eller film. Syftet med en recension är att ge ett omdöme på ovanstående.
 
Struktur
En personlig reflektion innehåller inga tydlga steg, utan är mer utformad efter skribentens eget tycke. En recesion innehpller tre steg; kontekxt, textbeskrivning och omdöme. Beskrivningen kan vara indelad i flera olika delar.
 
Specifika deltagare från verket
Alla processer finns
Nominalgrupper
Evaluerande språk
Nominaliseringar
Direkt läsartilltal
Tempus är ofta preteritum
 
 Gå till Faktafamiljen
 
Responser är ett viktigt inslag i svenskundervisningen.
Responser delas in i tre undergrupper; personlig reflektion, recension och tolkning.  Vi kommer gå igenom de två första i nedanstående text, eftersom det är de som används i skolan.
 
Personlig reflektion: beskriver och värderar innehållet i t.ex. texter och filmer.
Recensioner: sammanfattar innehållet i olika texter och ger ett omdöme om dessa.
 
Syfte
Syftet med den personliga reflektionen är att uttrycka en uppfattning/reaktion på t.ex. litteratur, musik eller film. Syftet med en recension är att ge ett omdöme på ovanstående.
 
Struktur
En personlig reflektion innehåller inga tydlga steg, utan är mer utformad efter skribentens eget tycke. En recesion innehpller tre steg; kontekxt, textbeskrivning och omdöme. Beskrivningen kan vara indelad i flera olika delar.
 
Språk
Specifika deltagare från verket
Alla processer finns
Nominalgrupper
Evaluerande språk
Nominaliseringar
Direkt läsartilltal
Tempus är ofta preteritum
 
 Gå till Faktafamiljen
 
Visa fler inlägg