Den här veckan har jag funderat mycket på vikten av att skapa goda relationer i klassrummet. Av många förringas den egenskapen, men jag tror att det är nyckelredskapet för en lärare. Att knyta an till elever, att skapa en relation på professionell basis.
 
En elev som har knutit an till mig som lärare kan i högre grad arbeta mot målet. Då man skapar en äkta relation kommer det leda till ett förtroende som i sin tur leder till insikt. Inställningen: "Men han gillar ju dig, det är därför han jobbar" är att förringa en lärares uppdrag. Allt står och faller nämligen med denna relation.
 
Jag har många exempel på där relationer till elever har gjort att en dörr har öppnats, en dörr som annars hade varit stängd och låst. Jag har också exempel på elever där jag inte har nått fram, och därför inte kommit dit. Säkert har vi alla som jobbar i skolan sådana exempel.
Hur skapar man då dessa relationer?
Till stor del handlar det om att finnas där, att verkligen bry sig om och visa det. Inte nödvändigtvis i ord, utan även i handling. En handling kan vara att visa vägen kunskapsmässigt genom tydliga målbilder, att hjälpa eleven att bygga självkänsla genom samtal, skapa anknytning till ämnet på basen av förkunskaper, att skratta tillsammans, bjuda på sig själv och våga misslyckas.
 
Jag tror att det betyder allt.
 
 
 
Visa fler inlägg