Personligt återgivande text är en av skolans vanligaste texter.
 
Syfte
Syftet med den personligt återgivande textern är att berätta vad som har hänt, att återge ett händelseförlopp. Detta görs ofta på ett underhållande sätt.
 
Struktur
Den här texttypen innehåller tre steg: orientering, händelse och slutkommentar eller värdering. Den här texten byggsuipp av händelser i kronologisk ordning. I orienteringen presenteras tid, person, plats och eventuellt även ett syfte för den som läser. Det ger svar på frågorna när, vem, var och varför. Tidsordningen placeras först i meningarna, för att ange kronologi .Detta följs sedan av en serie händelser i kronologisk ordning, vilka var och en ofta följs av en kommentar eller värdering. Den personligt återgivande texten avslutas vanligen med någon form av värdering eller kommentar.
 
Specifika deltagare på temaplats (först i meningen)
Nominalgrupper
Aktionsprocesser och mentala processer är centrala.
Omständigheter
Personliga pronomen är vanliga
Evaluerande språk
Tidsbindeord
Logiska bindeord
Tempus är preteritum.
 Gå till Narrativ text
Personligt återgivande text är en av skolans vanligaste texter.
 
Syfte
Syftet med den personligt återgivande textern är att berätta vad som har hänt, att återge ett händelseförlopp. Detta görs ofta på ett underhållande sätt.
 
Struktur
Den här texttypen innehåller tre steg: orientering, händelse och slutkommentar eller värdering. Den här texten byggsuipp av händelser i kronologisk ordning. I orienteringen presenteras tid, person, plats och eventuellt även ett syfte för den som läser. Det ger svar på frågorna när, vem, var och varför. Tidsordningen placeras först i meningarna, för att ange kronologi .Detta följs sedan av en serie händelser i kronologisk ordning, vilka var och en ofta följs av en kommentar eller värdering. Den personligt återgivande texten avslutas vanligen med någon form av värdering eller kommentar.
 
Språkliga drag
Specifika deltagare på temaplats (först i meningen)
Nominalgrupper
Aktionsprocesser och mentala processer är centrala.
Omständigheter
Personliga pronomen är vanliga
Evaluerande språk
Tidsbindeord
Logiska bindeord
Tempus är preteritum.
 Gå till Narrativ text
I berättarfamiljen finns tre olika typer av text, nämligen personligt återgivande text, narrativ text och nyhetsartikel.
De båda första texterna är tidsordnade ( i någon form) vilket inte en artikel är.  En artikel har istället en logisk ordning. Här kommer vi att fördjupa oss i personligt återgivande genre och i narrativ text.
 
I berättarfamiljen finns tre olika typer av text, nämligen personligt återgivande text, narrativ text och nyhetsartikel.
De båda första texterna är tidsordnade ( i någon form) vilket inte en artikel är.  En artikel har istället en logisk ordning. Här kommer vi att fördjupa oss i personligt återgivande genre och i narrativ text.
 
Gå till Personligt återgivande text
Den narrativa texten bygger på personliga händelser eller är påhittad. Exempel på texter i den här genren är deckare, sagor, äventyrsberättelser, kärleksberättelser osv. Den kan både vara lång och kort, muntlig och skriftlig.
 
Syfte
Syftet med en narrativ text är att roa och engagera. Syftar ofta till att överföra grundläggande värderingar till läsaren.
 
Struktur
Innehåller stegen orientering, komplikation, evalueringssteg och lösning. Vid orienteringen presenteras en eller flera huvudpersoner och även ev. bikaraktärer. Det finns ofta en (mer eller mindre tydlig) angivelse om när och var händelsen utspelar sig. En atmosfär skapas som ska eg läsaren en försmak om vad som ska komma. Denna texttyp drivs framåt av händleser i krononologisk ordning som avbryts av en eller flera komplikationer. Det evaluerande språket är vitkigt, det värderar och kommenterar de olika händleserna i texten. Det är viktigt att läsaren för veta vad personerna i texten tycker, tänker och känner för att bli delaktig i berättelsen. Ett typiskt kännetecken är att man vill hitta en lösning på problemet, och ett visst drag av normalitet infinner sig efter problemet är löst.
 
Specifika deltagare på temaplats
Nominalgrupper
Aktionsproceser och mentala processer är centrala
Omständigheter
Evaluerande språk
Tidsbideord och logiska bindeord
Dialog används ofta
Tempus kan vara både presens och preteritum.
 
 Gå vidare till Evaluerandefamiljen
Den narrativa texten bygger på personliga händelser eller är påhittad. Exempel på texter i den här genren är deckare, sagor, äventyrsberättelser, kärleksberättelser osv. Den kan både vara lång och kort, muntlig och skriftlig.
 
Syfte
Syftet med en narrativ text är att roa och engagera. Syftar ofta till att överföra grundläggande värderingar till läsaren.
 
Struktur
Innehåller stegen orientering, komplikation, evalueringssteg och lösning. Vid orienteringen presenteras en eller flera huvudpersoner och även ev. bikaraktärer. Det finns ofta en (mer eller mindre tydlig) angivelse om när och var händelsen utspelar sig. En atmosfär skapas som ska eg läsaren en försmak om vad som ska komma. Denna texttyp drivs framåt av händleser i krononologisk ordning som avbryts av en eller flera komplikationer. Det evaluerande språket är vitkigt, det värderar och kommenterar de olika händleserna i texten. Det är viktigt att läsaren för veta vad personerna i texten tycker, tänker och känner för att bli delaktig i berättelsen. Ett typiskt kännetecken är att man vill hitta en lösning på problemet, och ett visst drag av normalitet infinner sig efter problemet är löst.
 
Språkliga drag
Specifika deltagare på temaplats
Nominalgrupper
Aktionsproceser och mentala processer är centrala
Omständigheter
Evaluerande språk
Tidsbideord och logiska bindeord
Dialog används ofta
Tempus kan vara både presens och preteritum.
 
 Gå vidare till Evaluerandefamiljen
Visa fler inlägg