Jag arbetar som förstelärare på Berzeliusskolan i Linköping, med uppdraget språkutvecklande arbetssätt. I detta arbete använder jag ofta genrepedagogik och cirkelmodellen. För att stödja kollegor, föräldrar och elever har jag valt att göra en sida där jag informerar om vad genrepedagogik egentligen är, och hur denna kan användas i undervisningen för att stärka elevernas språkliga och ämnesmässiga utveckling.
 
Våra elever möter varje dag texter som har ett avancerat innehåll, vilket gör det svårt för många att ta till sig det texterna vill säga. Texterna är komprimerade, och innehåller ofta svåra ord och begrepp. Dessutom är de stukturerade på olika sätt, vilket det är viktigt att tydliggöra för eleverna. Detta är viktigt både för att de ska kunna skriva en viss sorts text, men också för att de ska kunna läsa dem.  Att ge eleverna verktyg för att kunna göra det här kommer förenkla deras studier och ge dem en möjlighet att äga språket och därmed också äga kunskapen.