Personligt återgivande text är en av skolans vanligaste texter.
 
Syfte
Syftet med den personligt återgivande textern är att berätta vad som har hänt, att återge ett händelseförlopp. Detta görs ofta på ett underhållande sätt.
 
Struktur
Den här texttypen innehåller tre steg: orientering, händelse och slutkommentar eller värdering. Den här texten byggsuipp av händelser i kronologisk ordning. I orienteringen presenteras tid, person, plats och eventuellt även ett syfte för den som läser. Det ger svar på frågorna när, vem, var och varför. Tidsordningen placeras först i meningarna, för att ange kronologi .Detta följs sedan av en serie händelser i kronologisk ordning, vilka var och en ofta följs av en kommentar eller värdering. Den personligt återgivande texten avslutas vanligen med någon form av värdering eller kommentar.
 
Språkliga drag
Specifika deltagare på temaplats (först i meningen)
Nominalgrupper
Aktionsprocesser och mentala processer är centrala.
Omständigheter
Personliga pronomen är vanliga
Evaluerande språk
Tidsbindeord
Logiska bindeord
Tempus är preteritum.
 Gå till Narrativ text