En historisk text  innehåller händelser som bygger kronologiskt på varandra. Vi kommer fokusera på de texter som återger ett historiskt händelseförlopp, eftersom det är de texterna som eleverna möter under sin SO-undervisning.
 
Syfte:
Syftet med en historisk text är att återge viktiga händelser från historien
 
Struktur:
För att kunna producera en historisk text är det viktigt att ha förmågan att organisera tid.I en historisk text bygger man tiden antingen linjärt eller cykliskt. En linjär utveckling innebär att man utvecklingssteg följer på varandra. Den cykliska utvecklingen innebär att texten byggs upp som en berättelse, som t.ex. Romarrikets uppgång och fall.  Många historiska texter har inslag av båda.
Den historiskt återgivande texten innehåller två steg: bakgrund och händelsesteg.  Tiden delas ofta in i olika perioder eller faser som bygger upp tidsaspekten i texten (inleddes, fortsatte, avstannade)
 
Språkliga drag:
Specifika och allmänna deltagare, behöver inte vara personer (t.ex. intresset för politiken, kungens födelsedag, lagar, skatter, Karl XII)
Långa nominalgrupper (människorna som drabbades av sjukdomen).
Nominaliseringar (utgjutningen, inledning, avhandling)
Verb i passiv är vanligt förekommande (inleddes, avslutades)
Distanserat, ej evaluerande språk
Oftast preteritum
 
 
Gå vidare till Förklaringar