Till EVALUERANDEFAMILJEN hör släktingarna argumentationer och responser. Det som är gemensamt för dessa är att de ger uttryck för ett ställningstagande.
Dessa kommer du kunna läsa om i följande inlägg
 
 
 Gå till Argumentationer