Argumentationer är indelad i två olika delar, argumenterande genre och diskussion.
 
Argumentiationer är något som vi använder vid många olika tillfällen och i de flesta av skolans ämnen. Det kan handla om både muntlig och skriftlig argumentation. Beroende på hur argumentationen byggs upp delas den in i två olika delar.
 
Argumenterande genre: ett antal argument presenteras för att stödja en åsikt. Avslutas ofta med en rekommendation.
 
Diskussion: ett antal argument presenteras för att se på en frågeställning från olika sidor före ett ställningstagande.
 
Syfte
Syftet med den argumenterande genren är att övertyga läsaren eller lyssnaren om en åsikt, eller att handla på ett visst sätt. I en diskussion vill man ställa flera ståndpunkter emot varandra för att slutligen ta ställning för den ena sidan.
 
Struktur
 
 Argumenterande genre: Strukturen i en argumenterande genre innehåller tre steg: åsikt, argument/förstärkning och rekommendation. I vissa sammanhang tas även ett motargument med, men då svagt för att man enkelt ska kunna överbevisa det. Varje argument innehåller en ett argument och en utveckling av det, kan vara t.ex. exempel på ett visst agerande. I slutet förstärker man ytterligare sin åsikt med hjälp av de uppräknade argumenten.
 
Diskussion: Även diskussionen innehåller tre steg; frågeställning, de olika sidornas argument, samt ett ställningstagande där man väljder sidan som framstår som den bästa.
 
Språk
 
Allmänna och abstrakta deltagare, refererar till en hel grupp (läxor, arbetsmaterial osv)
Mentala processer är viktigast, och inleder ofta texten.
Långa nominalgrupper
Evaluerande språk
Nominaliseringar
Orsaksbindeord (eftersom, på grund av, därför att)
Bindeord som ordnar ideer (för det första, för det andra, dessutom, vidare)
Ofta presens
 
Gå till Responser