Responser är ett viktigt inslag i svenskundervisningen.
Responser delas in i tre undergrupper; personlig reflektion, recension och tolkning.  Vi kommer gå igenom de två första i nedanstående text, eftersom det är de som används i skolan.
 
Personlig reflektion: beskriver och värderar innehållet i t.ex. texter och filmer.
Recensioner: sammanfattar innehållet i olika texter och ger ett omdöme om dessa.
 
Syfte
Syftet med den personliga reflektionen är att uttrycka en uppfattning/reaktion på t.ex. litteratur, musik eller film. Syftet med en recension är att ge ett omdöme på ovanstående.
 
Struktur
En personlig reflektion innehåller inga tydlga steg, utan är mer utformad efter skribentens eget tycke. En recesion innehpller tre steg; kontekxt, textbeskrivning och omdöme. Beskrivningen kan vara indelad i flera olika delar.
 
Språk
Specifika deltagare från verket
Alla processer finns
Nominalgrupper
Evaluerande språk
Nominaliseringar
Direkt läsartilltal
Tempus är ofta preteritum
 
 Gå till Faktafamiljen