Den narrativa texten bygger på personliga händelser eller är påhittad. Exempel på texter i den här genren är deckare, sagor, äventyrsberättelser, kärleksberättelser osv. Den kan både vara lång och kort, muntlig och skriftlig.
 
Syfte
Syftet med en narrativ text är att roa och engagera. Syftar ofta till att överföra grundläggande värderingar till läsaren.
 
Struktur
Innehåller stegen orientering, komplikation, evalueringssteg och lösning. Vid orienteringen presenteras en eller flera huvudpersoner och även ev. bikaraktärer. Det finns ofta en (mer eller mindre tydlig) angivelse om när och var händelsen utspelar sig. En atmosfär skapas som ska eg läsaren en försmak om vad som ska komma. Denna texttyp drivs framåt av händleser i krononologisk ordning som avbryts av en eller flera komplikationer. Det evaluerande språket är vitkigt, det värderar och kommenterar de olika händleserna i texten. Det är viktigt att läsaren för veta vad personerna i texten tycker, tänker och känner för att bli delaktig i berättelsen. Ett typiskt kännetecken är att man vill hitta en lösning på problemet, och ett visst drag av normalitet infinner sig efter problemet är löst.
 
Språkliga drag
Specifika deltagare på temaplats
Nominalgrupper
Aktionsproceser och mentala processer är centrala
Omständigheter
Evaluerande språk
Tidsbideord och logiska bindeord
Dialog används ofta
Tempus kan vara både presens och preteritum.
 
 Gå vidare till Evaluerandefamiljen