Alignment är viktigt i skolan, och hänförs till att skapa sammanhang mellan lektioner, kurser och läroplansmål. Att detta är av största vikt kan nog alla lärare hålla med om. Att skapa ett sammanhang där både elever och lärare ser att allt hör samman.
Jag är 40 år (till min stora fasa) och när jag gick i skolan lyssnade vi på NKOTB (för yngre förmågor kan jag berätta att detta är ett fantastiskt pojkband - New Kids on the Block. Där - för övrigt - Donnie var en riktig hunk).
Tillbaka till ämnet. En annan modefluga var Tamagotchi, små digitala "djur" som man desperat försökte hålla levande. De skulle matas, lekas med och sova vid bestämda tider. Inte vid något tillfälle hade vi "Tamagotchilektioner". För varför skulle fritiden blandas in i skolan?
Jag är personligen för att göra lektionerna elevnära, att koppla till verkligheten som våra barn lever i. Men frågan är hur långt vi ska gå? Kan inte vissa saker få vara fritid och andra skola? Vi behöver ge eleverna insikter som de INTE får på sin fritid. Nya upptäckter ligger runt hörnet, trots att det inte är i form av Pokestops. Alignment i skolan ligger i att vi söker en linje att följa, oavsett modeflugor. Risken är stor att vi annars skapar en skola som "vänder kappan efter vinden" och inte kommer dit vi ska och borde.
Alignment är viktigt i skolan, och hänförs till att skapa sammanhang mellan lektioner, kurser och läroplansmål. Att detta är av största vikt kan nog alla lärare hålla med om. Att skapa ett sammanhang där både elever och lärare ser att allt hör samman.
Jag är 40 år (till min stora fasa) och när jag gick i skolan lyssnade vi på NKOTB (för yngre förmågor kan jag berätta att detta är ett fantastiskt pojkband - New Kids on the Block. Där - för övrigt - Donnie var en riktig hunk).
Tillbaka till ämnet. En annan modefluga var Tamagotchi, små digitala "djur" som man desperat försökte hålla levande. De skulle matas, lekas med och sova vid bestämda tider. Inte vid något tillfälle hade vi "Tamagotchilektioner". För varför skulle fritiden blandas in i skolan?
Jag är personligen för att göra lektionerna elevnära, att koppla till verkligheten som våra barn lever i. Men frågan är hur långt vi ska gå? Kan inte vissa saker få vara fritid och andra skola? Vi behöver ge eleverna insikter som de INTE får på sin fritid. Nya upptäckter ligger runt hörnet, trots att det inte är i form av Pokestops. Alignment i skolan ligger i att vi söker en linje att följa, oavsett modeflugor. Risken är stor att vi annars skapar en skola som "vänder kappan efter vinden" och inte kommer dit vi ska och borde.
Visa fler inlägg