Det finns olika sätt att kategorisera de olika genrerna som vi arbetar i skolan, men jag väljer den som är vanligast (Johansson & Sandell Ring, Låt språket bära).
 
Kort sagt kan man dela in de faktamässiga och skölitterära texter som eleverna möter i skolan i tre stora familjer:
 

Faktafamiljen

 

Evaluerandefamiljen

 

Berättarfamiljen

 
Varje familj är sedan indelad i olika mindre delar. Dessa tre familjer kan du kunna läsa mer om då du klickar på länkarna. Termerna kan vara lite krångliga att hänga med på, därför finns det ett lexikon här.
 
 
Förenklat kan man säga att genrepedagogiken har tre ben att stå på; lärande, språk och pedagogik.
 Ben 1:  LÄRANDE
Att lära genom samarbete
Att jobba i den ärmaste utvecklingszonen
Att få stöttning
 
Ben 2: SPRÅK
Språket som vertyg för kommunikation
Språk och kontext
Grammatik som betydelseskapare
 
Ben 3: SKOLGENRER & CIRKELMODELL
Fokus på speciella skolgenrer
Ämne och språk hör ihop
Stegvis undervisning i språkliga mösnter
Gemensamt metaspråk
 
Visa fler inlägg