Det som händer runtom i världen just nu är fruktansvärt, det finns inga ord att beskriva det. Vi måste se bortom detta och istället göra det vi kan för att att vända vår värld åt rätt håll. Sätta fokus på det vi kan göra, inte det vi inte kan göra. 
 
Till skolan kommer alla, oavsett religion, etnicitet, kön, familjeförhållanden, politisk övertygelse eller sexuell läggning. Här kan vi göra en stor förändring. Vi kan hjälpa våra elever att tro på sig själva, att se och våga tänka att de är värda allt. Att de är menade för något stort.
 
Jag tror nämligen vi alla är det. Menade för något stort. Menade att göra skillnad i andra människors liv. Att göra världen lite bättre.
 
Ett av skolans största uppdrag är just att "främja förståelse för andra människor och förmåga till inlevelse".
Att visa på att det vi säger och gör skapar verkan hos andra, får andra att känna. Här har vi ett val, en väg att välja.
 
I skolan måste vi få våra barn att se att de kan göra skillnad i världen. Om vi kan skapa en skola där vi inte slår ut, utan inkluderar och skapar medvetenhet kring människors rätt att vara olika har vi kommit långt. Du som lärare är menad för något stort. Få dina elever att se det. Att de är menade för något stort. För det är vi alla, på något sätt. 
 
#prayforall #prayforlove