Lexikon

Publicerat i: genrepedagogik
Då man arbetar med språkliga genrer pratar man ofta i olika termer som kan vara bra att ha kunskap kring. Här kommer några begrepp som kommer dyka upp på bloggen ett flertal gånger.
 
 formell/informell - hur tonen i en text är, se även nära/distanserat. En formell ton anger att man är objektiv och ser på fakta och inte, som i en informell text, tyckande.
 
nominalgrupp - består av ett huvudord och för/efterställda ord eller ordgrupper som preciserar ordet (Den långa och bullriga lastbilen).
 
nominalisering - innebär att ett substantiv ersätter både verb och adjektiv. Kan t.ex. vara att man vill sammanfatta en process samtidigt som textens storlek inte ökar. (Jmft Fostret utvecklas genm att celler delar sig med Fosterutveckling sker genom celldelning.
 
deltagare - anger vem eller vad det är som deltar i processen. Oftast människor eller ting. Uttrycks ofta i texter som nominalgrupper (en söt liten flicka). Delas in i allmän och specifik deltagare. Allmän innebäratt man inte syftar på en speciell, och särskild att man avser en speciell, bestämd (Jmfr. Hunden springer ofta utan koppel och Hundar springer ofta utan koppel).
 
omständighet - ord som säger något om var, när, hur, med vem eller varför något pågår. Ofta prepositioner eller adverb.
 
 
processer - säger vad det är som pågår, själva händelsen. Det finns flera olika sorters processer (se nedan)
 
mental process - en aktivitet som pågår inne i huvudet, har med tankar, känslor och upplevelser att göra (se, tycka, tänka, älska, hata)
 
sägesprocess - det som kommer "från munnen", som uttalas (t.ex. säga, skrika, viska)
 
relationell process - sätter deltagare i relation till varandra (t.ex. vara, har, får)
 
aktionsprocess - den valigaste processen. Verb vi kan se när någon gör, t.ex äta, hoppa och springa.
 
 
modalitet - syftar på skribentens bedömning av sannolikhet, vanlighet, förpliktelse och villighet, t.ex. kan, ska, måste, bör och även satsadverbial som kanske, säkert, antagligen.
 
evaluerande språk - uttrycker känslor, tankar och värderingar i en text (lysande, vacker, hatar) Kan vara både positiva och negativa. Uttrycken kan vara generella eller kunna hänföras till skribentens tyckande.
bindeord - används för att binda samman meningar, satser och stycken. Delas in i logiska- (och, men, eller), tids- (efter, sen), orsaks (för att)-, klargörande bindeor (d.v.s., nämligen), samt bindeord som ordnar ideer i argumentationer (för det första, för det andra, vidare).
 
aktiv/passiv form - aktiv form innebär att man sätter fokus på den som utför något i satsen (Han lade i smöret). Jämför med passiv form då man fokuserar på det som utförs (Smöret lades i pannan).