I berättarfamiljen finns tre olika typer av text, nämligen personligt återgivande text, narrativ text och nyhetsartikel.
De båda första texterna är tidsordnade ( i någon form) vilket inte en artikel är.  En artikel har istället en logisk ordning. Här kommer vi att fördjupa oss i personligt återgivande genre och i narrativ text.
 
Gå till Personligt återgivande text